Wet Wapens en Munitie

Het werken met wapens is altijd gebonden aan een aantal veiligheids- en vooral wettelijke regels.

De Wet wapens en munitie (WWM) is een zogenaamde ‘raamwet’ waarin een wettelijk kader, definities en een aantal bepalingen zijn gegeven. In de Regeling wapens en munitie (RWM) en de Circulaire wapens en munitie (CWM) zijn nadere bepalingen en definities gegeven.

Legacy FX zal er altijd voor zorgen dat er binnen de kaders van de wet wordt gewerkt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Legacy FX – Wapenverhuur Nederland
    Please prove you are human by selecting the Key.